Narazie żadnych userów............ po zagłosowaniu trzeba dołączyć na chat i przyznam wybranemu userowi te uprawnienia